OrthoGen for CADWorx

 

OrthoGen for CADWorx

OrthoGen® za CADWorx® Plant Professional omogućuje automatsku izradu 2D planova,sekcija i elevacija iz CADWorx Plant Professional 3D modela.
Čak i u današnjem 3D svijetu potrebna je izrada 2D crteža gdje OrthoGen smanjuje taj proces od nekoliko sati na svega nekoliko minuta.

 

CADWorx integracija

OrthoGen se integrira s CADWorx Plant Professional kao i s postojećim korisnički razvijenim CADWorx naredbama, detaljima, standardima i bibliotekama blokova.

Podrška za AutoCAD

Budući da je OrthoGen usko integriran u BricsCAD i AutoCAD okruženje i podržava njihove korisničke koordinatne sustave (UCS), korisnici mogu kreirati višestruka mjerila i poglede.

Unaprijed definirani stilovi

Kako bi se osigurala korisnička produktivnost, OrthoGen dolazi s 40 unaprijed definiranih stilova crtanja koji se mogu uređivati, tako da korisnici mogu biti spremni za rad u trenu