CADWorx Electrical and Instrumentation Design Suite

 

CADWorx Electrical and Instrumentation Design Suite

CADWorx® Electrical & Instrumentation Design Suite (EIDS) je softver za elektro-instrumentacijsko projektiranje s funkcionalnošću koja zadovoljava sve vaše potrebe. Glavni moduli koji su uključeni u paket CADWorx Electrical:

CADWorx Electrical

Electrical ima bogat skup alata za CAD crtanje i bazu podataka za automatizaciju i ubrzanje izrade dijagrama električnih krugova, a dolazi sa standardnim simbolima i bibliotekama dijelova proizvođača.

CADWorx Raceway

Raceway je 3D CAD modul koji se koristi za izradu modela kanalica i kablova. Raceway izvodi razvlačenje kabela, vrstu kabela i proračun duljine kabela, kao i analizu smetnji i izvješćivanje o materijalima.

CADWorx Instrumentation

Koristi se za automatiziranu izradu dokumenata o instrumentima kao što su tablice s podacima o instrumentima, dijagrami petlje, dijagrami povezivanja, dijagrami ožičenja/terminalne trake, izvješće o indeksu instrumenata, izvješće o popisu materijala, izvješće o rasporedu kabela, izvješća o međusobnom povezivanju i mnogi drugi dokumenti.