CADprofi

Vodeći svjetski dodatak za CAD softvere

CADprofi pomaže u dizajniranju arhitektonskih i strojarskih projekata, kao i vodovodnih i električnih instalacija.

CADprofi Suite

Potpuni CAD paket za profesionalce!

 

Preuzmite CADprofi 30 dana besplatno!

Preuzmite besplatno CADprofi

CADprofi Mechanical

CADprofi Mechanical pomaže u dizajniranju strojarskih i građevinskih projekata u 2D. Sadrži opsežni skup standardiziranih dijelova, konstrukcija aparata, čeličnih spojeva i ostalih čeličnih proizvoda, hidrauličkih i pneumatskih sustava, oznaka, kao i drugih elemenata prema lokalnim i međunarodnim standardima. Također omogućava crtanje i uređivanje tehnoloških shema, kao i hidrauličkih i pneumatskih sustava.

CADprofi Architectural

Program pomaže u stvaranju građevinskih nacrta, presjeka i elevacija te omogućuje crtanje zidova, umetanje vrata i prozora, izradu arhitektonskih dimenzija i opisa, kao i korištenje objekata iz knjižnice namještaja i druge opreme. Jedinstvena značajka programa je mogućnost izrade planova evakuacije i sigurnosti.

CADprofi HVAC & Piping

Program pomaže u dizajniranju instalacija za grijanje, vodu i kanalizaciju, plin, medicinske instalacije, protupožarne sisteme, ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje, tehnološke i druge vrste instalacija kako u građevinarstvu tako i u industriji. Inteligentno umetanje simbola i objekata, automatsko crtanje prikaza instalacija, izrada specifikacija i biblioteka poznatih proizvođača samo su neke od prednosti aplikacije.

CADprofi Electrical

Program pomaže u dizajniranju svih električnih instalacija kako u građevinarstvu tako i u industriji. Zahvaljujući alatu za stvaranje shema, korisnik nakon odabira i postavljanja aparata u dijaloškom prozoru može automatski generirati sheme energetske distribucije. Zahvaljujući tome, korisnik može brzo pripremiti projekt fokusirajući se samo na odabir proizvoda, a ne na ručno crtanje.

CP-Symbols Suite

CP-Symbols Mechanical
Knjižnica simbola i standardiziranih elemenata koji se koriste u mehaničkim projektima.

CP-Symbols HVAC & Piping
Knjižnica simbola i objekata koji se koriste u HVAC projektima.

CP-Symbols Architectural
Knjižnica simbola i objekata koji se koriste u arhitektonskim projektima.

CP-Symbols Electrical
Knjižnica simbola koji se koriste u projektima električnih instalacija.